Project RO West: Regionale digitale pathologie

De ontwikkeling van digitale pathologie is een belangrijke innovatie van de afgelopen jaren in het vakgebied. Daarmee kunnen de organisaties of afdelingen van ziekenhuizen de digitale diagnostische beelden van onderzoeksmateriaal uitwisselen via een beveiligd systeem. Zo kunnen de pathologen en andere direct betrokkenen elkaar snel consulteren en gebruik maken van elkaars expertise en specialisme.

 

Zeven ziekenhuizen op een gemeenschappelijk platform

Binnen RO West wordt onderzocht of er voor de zeven ziekenhuizen een gemeenschappelijk platform ontwikkeld kan worden waarop hun lokale pathologieafdelingen beelden met elkaar kunnen delen. Ook wordt bekeken hoe nieuwe informatie over een herbeoordeling, door bijvoorbeeld een patholoog van een ander lokaal ziekenhuis, op officiële wijze kan worden vastgelegd zodat een compleet patiëntbeeld voorhanden is. Naar verwachting volgt eind mei 2021 een voorstel hoe het regioplatform eruit zou kunnen gaan zien, hoe de individuele LIS systemen (Laboratorium Informatie Systemen) van de ziekenhuizen hierop kunnen aansluiten en wat de kosten zijn om het te bouwen. Het projectteam wordt geadviseerd en ondersteund door MediacalPHIT en Beerens & Partners Healthcare Consultants.