Warme kerstgroeten

Ook het afgelopen jaar stond SAMENWERKING centraal. Dit heeft geleid tot vele uitdagingen maar ook mooie resultaten. Hier kunnen we allen trots op zijn. Laten we met hetzelfde enthousiasme ook in 2023 verder gaan op deze gezamenlijke weg.
Wij wensen jou en je dierbaren fijne feestdagen.

Hartelijke groet mede namens Carina Hilders en Hans Gelderblom,

Programmateam RO West
Natascha, Anne-Marie, Tapasya, Annechien en Caroline

We kijken terug op een zeer geslaagd Oncologie symposium over ‘De weg terug naar de huisartsenpraktijk’ dat 24 november jl. werd gehouden met ruim 50 belangstellende 1e lijns zorgprofessionals uit de regio. Tijdens de interactieve bijeenkomst die in samenwerking met Boerhaave Nascholing was georganiseerd, was ruimte om rechtstreeks vragen te stellen aan specialisten. Na het programma werd tijdens een drankje en snack verder doorgepraat.

Met het oog op de steeds verdergaande intensievere regionale samenwerking tussen ziekenhuizen om patiënten met kanker de beste zorg te kunnen bieden en de verschuiving van zorgtaken van de tweede- naar de eerstelijn, is ons voornemen om jaarlijks deze geaccrediteerde bijeenkomst te organiseren (tegen geringe deelnamekosten). Het doel is om de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis meer en beter op elkaar af te stemmen.

 

Presentatievideo’s voor huisartsen/POH

De bijeenkomst werd ingevuld door verschillende medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, casemanagers en andere leden van het netwerk. Zij spraken over hoe de onderlinge communicatie, overdracht en samenwerking per tumorsoort binnen de regio is georganiseerd.

De presentaties van onderstaande onderwerpen zijn binnenkort te vinden op onze website.

  • Regionale patiëntenzorg bij maag en slokdarmkanker: Welke zorg wordt geleverd en welke rol kan de huisarts hierin spelen
  • Regionale patiëntenzorg pancreascarcinoom: Hoe is de zorg georganiseerd inclusief overdracht naar de huisarts en hoe om te gaan met een stentplaatsing
  • CRC – zorg in de regio
  • Toegevoegde waarde van de verpleegkundig specialist/casemanager in het netwerk voor patiënt en huisarts
  • Immunotherapie bij Mamma; kansen en bijkomende symptomen
  • Tijdige integratie palliatieve zorg binnen de oncologie; hoe doe je dat?

Hartelijk dank aan alle deelnemers, specialisten en sponsoren voor het mogelijk maken van deze kennisrijke middag!

 

Heeft u deze bijeenkomst gemist?

Bent u huisarts/POH in de regio West Nederland en heeft u deze eerste editie gemist? Abonneer dan op onze nieuwsbrief en mailings en blijf zo op de hoogte van wat wij doen in de regio. U ontvangt dan automatisch een uitnodiging voor een volgend symposium.

Cursuscommissie
Prof. dr. A.J. Gelderblom, oncoloog, LUMC (voorzitter)
E.L. van den Burg, PhD-student en huisarts i.o., LUMC
E. Schoorl, huisarts
Drs. C.C.M. Juffermans, kaderhuisarts palliatieve zorg, LUMC

Sponsoren
Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:
Bristol Myers Squibb  –  NovartisEli LillyPierre FabrePfizer

Goed nieuws voor patiënten, huisartsen en specialisten uit de regio Haaglanden, Delft, Leiden, Zoetermeer, Alphen a/d Rijn en Gouda!   

Onze nieuwe website is live gegaan. Nieuwe functionaliteiten maken het nu makkelijker om informatie en kennis te kunnen delen, ook in de samenwerking tussen specialisten van de zeven aangesloten ziekenhuizen van RO West. Alle nauw betrokken leden van de verschillende expertteams stellen zichzelf persoonlijk voor. Achter een inlog delen zij onderling informatie over de wijze van samenwerking, jaarplannen en projecten voor de regio.

Relevante informatie voor niet alleen specialisten maar ook voor huisartsen en patiënten is per kankersoort samengevoegd op één webpagina. Via een menu wordt de informatie daar gemakkelijk gevonden. De komende periode wordt de website nog verder aangevuld.

Blijf op de hoogte! Volg ons via LinkedIn en abonneer op onze nieuwsbrief. Zie de link onderaan.

(Eerder verschenen nieuwsbrieven staan onder ‘Actueel’.)

``Oncologische zorg is complex en daarom zijn regionale samenwerkingsverbanden zo ontzettend belangrijk.``

Dit zijn de woorden van Ernst Kuipers, minister van VWS. Een betere ambassadeur voor het programma Naar regionale oncologienetwerken kun je niet wensen! Net als Arja Broenland (directeur NFK) en Han van Krieken (rector magnificus Radboud Universiteit) was hij bereid om op video te vertellen waarom hij dit programma zo waardevol vindt.

Dit mooie ambassadeursfimpje is onderdeel van de campagne waarmee het Citrienfonds de impact van de programma’s en daarmee van het fonds als geheel beter zichtbaar wil maken.

Trefzekere, passende zorg voor iedere patiënt met kanker is onze missie! Dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

[vc_video link=”https://youtu.be/hx8E-F62-qk” title=”Ernst Kuipers en andere ambassadeurs over Regionale oncologienetwerken”]